Nieuws uit de binnenstad
Uitnodiging speciale bijeenkomst agenda binnenstad 13 april 2022

Uitnodiging speciale bijeenkomst Agenda Binnenstad 13 april 2022

Bewonersplatform Binnenstad-West nodigt bewoners van de binnenstad uit voor een speciale bijeenkomst over de Agenda Binnenstad 2022. Op de avond worden thema's uitgelicht die het wonen in de binnenstad het meest raken. De bijeenkomst is op woensdag 13 april van 20.00-22.00 uur in Monopole, Langestraat 13. Wilt u invloed uitoefenen op uw eigen woonomgeving doe dan mee en meldt u vóór 6 april aan door een mail te sturen naar info@bewonersbinnenstadtilburg.nl.
De Agenda Binnenstad bevat de plannen voor de binnenstad voor de komende 5 tot 10 jaar. De agenda is tot stand gekomen in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de binnenstad, zoals bewoners, winkeliers, horeca, cultuur, eigenaren, ambtenaren en bestuurders. Het is dynamisch document. Plannen worden uitgevoerd, en nieuwe ideeën doen hun intrede. De Agenda Binnenstad 2022 is te bekijken op https://agendabinnenstadtilburg.nl/.

Op 13 april willen we in gesprek over de thema's:

• Verkeer
• Wonen
• Achterterreinen
• Overlast

Het thema groen is uiteraard ook heel belangrijk, maar vanwege de vele acties op dat gebied wordt dit thema deze avond buiten beschouwing gelaten.

Het programma is als volgt:

20.00 – 20.05 uur Welkom
20.05 – 20.20 uur Presentatie Agenda Binnenstad door Kees Stegenga
20.20 – 20.50 uur Gespreksronde 1
20.50 – 21.20 uur Gespreksronde 2
21.20 – 22.00 uur Plenaire discussie
22.00 uur Afsluiting

Graag tot ziens op 13 april!